• Banner 3

گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

97/12/20

به اطلاع همکاران گرامی می رساند مطابق اعلام قبلی،مجمع عمومی فوق العاده انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران در روز یکشنبه مورخ 97/12/19 با حضور اعضا محترم و نماینده محترم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص تغییر بندی از اساسنامه انجمن برگزار گردید.بر این اساس پس از تایید احراز حد نصاب قانونی لازم جهت رسمیت مجمع توسط بازرس محترم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اعلام این موضوع توسط آقای دکتر بهنام عابدی ریاست محترم هیئت مدیره انجمن؛رای گیری جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع انجام شد.براین اساس:

1- آقای مهندس غلامرضا سالاروند : رئیس

2- آقای مهندس سلمان حریف : نائب رئیس

3- آقای مهندس علی شمسعلی زاده : منشی

انتخاب گردیدند.در ادامه موافقان و مخالفان دستور جلسه به طرح نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و در نهایت با رای موافق بیش از 3/4 حاضران در جلسه مجمع،بند 3 ماده 32 اساسنامه انجمن که یکی از شرایط کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن می باشد؛ به شرح ذیل تغییر یافت.

متن قبلی:

"داشتن حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 2 در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان(اصلی)"

متن جدید:

"داشتن حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 2 در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان(اصلی و مرتبط)"

 

بدین ترتیب ازین پس کلیه اعضاء انجمن اعم از اصلی و مرتبط که سایر شروط کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارا باشند،امکان حضور در این عرصه را خواهند داشت و تفاوتی بین اعضاء اصلی و مرتبط وجود نخواهد داشت.